Yhdenvertaisuus / Equality

Yhdenvertaisuus / Equality

Yhdenvertaisuusperiaatteet Akateemisen kyykän MM-kilpailuissa


Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin ovat kaikki tervetulleita omana itsenään! Jokaisella on yhtäläinen oikeus nauttia Tampereen talven upeimmasta urheilujuhlasta rauhassa. Tapahtumassa ei suvaita häirintää, ahdistelua, kiusaamista tai syrjintää.

 

Mitä on häirintä?

Häirintä on loukkaavaa käytöstä sanoin, toimin tai asentein. Häirintä voi kohdistua esimerkiksi vammaan, ihonväriin, vakaumukseen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoleen. Vihjailu, asiaton ilmehtiminen ja elehtiminen, sopimaton koskettelu, asiattomat yhteydenotot ja karkea puhe ovat häirintää. Häirintää on kaikki toiminta, joka tuntuu ahdistavalta, alistavalta, nöyryyttävältä tai uhkaavalta.

 

Miten toimia, jos todistaa häirintää?


Häirintää kohdattaessa tulee häiritsevälle osapuolelle selkeästi ilmaista heidän toimintansa olevan häiritsevää ja pyytää lopettamaan sen. Jos häirintä ei lopu pyynnöstä, tulee ottaa yhteyttä tapahtuman järjestyksenvalvojiin. Järjestyksenvalvojia kiertelee tapahtuma-alueella koko tapahtuman ajan. Häirinnästä voi ilmoittaa myös tällä lomakkeella tapahtumassa sekä jatkoilla. Heti huomiota vaativissa tapauksissa ota kuitenkin aina yhteyttä järjestyksenvalvojaan! Tapahtuman jälkeen selvittelyä vaativissa häirintätapauksissa ota yhteyttä TREYn häirintäyhdyshenkilöihin

 

Miten häirintätilanteisiin reagoidaan?


Tapahtuman turvallisuudesta vastaavat järjestyksenvalvojat, jotka arvioivat häirintätilanteet tapauskohtaisesti. Järjestyksenvalvojilla on oikeus poistaa häiritsevästi käyttäytyvät henkilöt tapahtuma-alueelta. Jotta jatkuvaan häirintään voidaan puuttua, on tärkeää, että jokaisesta häirintätapauksesta ilmoitetaan järjestyksenvalvojille tai lomakkeella

 

Miten varmistetaan kaikille kiva kyykkäpäivä?


Pidetään hyvää urheiluhenkeä yllä ja kunnioitetaan pelin sääntöjä sekä tuomareita. Annetaan pelaaville joukkueille pelirauha ja pidetään sopiva etäisyys kenttään ja pelaajiin. Juhlitaan niin, että ei häiritä muiden juhlimista ja annetaan kaikkien pitää oma alkoholinkäyttö omana asianaan eikä painosteta ketään juomaan. Pidetään huolta kavereista ja muista kanssakyykkääjistä. Varmistetaan, että myös vastustajilla ja tapahtuman mahdollistavilla vapaaehtoisilla on kiva kyykkäpäivä.

 

Mihin sitoudut ostaessasi lipun?


Ostaessasi lipun tai osallistuessasi Akateemisen kyykän MM-kilpailuihin sitoudut toimimaan näiden yhdenvertaisuusperiaatteiden mukaan. Lisäksi sitoudut noudattamaan kyykän sääntöjä ja kunnioittamaan tuomareita, järjestyksenvalvojia sekä tapahtumanjärjestäjiä. Joukkueet tai henkilöt, jotka huomautuksesta huolimatta käyttäytyvät epäsopivasti, voidaan poistaa tapahtuma-alueelta ja heidän joukkuelippunsa evätä. Alueelta poistettujen lippuja ei hyvitetä. Jokaisella tapahtumaan osallistuvalla on velvollisuus puuttua häirintään joko itse tai ilmoittamalla siitä järjestyksenvalvojalle.


//


Principles of equality in the World Championships of Academic Kyykkä


At The World Championships of Academic Kyykkä all are welcome as themselves! Everyone has an equal right to enjoy the number one sports celebration of the winter of Tampere in peace. Harassment, bullying or discrimination will not be tolerated at the event.


What is harassment?


Harassment is offensive behavior in words, actions or attitudes. Harassment may target issues such as disability, skin color, beliefs, sexual orientation or gender. Insinuation, inappropriate expressions and gestures, inappropriate touching, inappropriate contact and rough speech are harassment. Harassment is any action that feels oppressive, subservient, humiliating or threatening.


What to do if you witness harassment?


When facing harassment, it must be clearly stated to the disruptive party that their actions are harassment and ask them to stop. If the harassment does not stop upon request the event security guards should be contacted. Security guards will tour the event area throughout the day. Harassment can also be reported via this form at the event and afterparty. However, in cases that require immediate attention, always contact the security guards! In cases of harassment that require clearing after the event, please contact TREY's harassment contact persons.


How do we respond to harassment situations?


The safety of the event is provided by security guards who assess harassment situations case-by-case. Security guards have the right to remove persons behaving disruptively from the event area. In order to address ongoing harassment, it is important that each incident of harassment is reported to security guards or via the form


How to ensure everyone has a nice kyykkä-day?


Let's maintain good sportsmanship and respect the rules of the game as well as the referees. Let's give the playing teams a peace to play and keep an appropriate distance to the field and the person playing. Let's celebrate without interfering with the celebration of others and not pressure anyone to drink. Let's take care of our friends and fellow participants. In addition, let’s make sure that opponents, referees and security guards have a nice kyykkä day as well.


What do you commit to when buying a ticket?


When buying a ticket or participating in the World Championships of Academic Kyykkä, you agree to act on these principles of equality. In addition, you agree to follow the rules of the game and respect the referees, organizers and security guards. Teams or persons who, despite the remark, behave inappropriately are removed from the event area and their team tickets denied. Tickets for those removed from the area will not be refunded. Everyone participating in the event has a duty to address harassment, either by themselves or by reporting it to the security guard.